เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
การไหว้พระธาตุประจำปีเกิด (รวม 12 ปีนักสัตร )
(Reader : 1970)
พระธาตุประจำปีชวด

มิ่งขวัญ อยู่ที่พระธาตุศรีจอมทอง ณ. วัดจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุนี้ บรรจุพระทักษิรโมลีธาตุ ( กระดูกพระ ยอดเบื้องขวา ) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขียนโดย : ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้วัน/เวลา : 15/3/2554 6:30:16
บทสวดบูชา พระธาตุศรีจอมทอง

นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกุฏเฐ นะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนระหัง อะหังวันทามิ สัพพะทา อังคะวะหะเย ปุเรรัมเม โกสิรัคคะ ปัพพะเค สะหิเหทคูหาคัพเภ ทักขิณะ โมลีธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 6:33:11
คนเกิดปีฉลู

มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุ ลำปางหลวง ณ วัดลำปางหลวง เกาะคา จังหวัดลำปาง

พระธาตุนี้ บรรจุอัฐิลำคอ หน้า-หลัง และอัฐิพระนลาฏ หน้าผาก ) ข้างขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 6:36:25
บทสวดบูชา พระธาตุลำปางหลวง

ปายุตาภูตา อะนุรานุภาวา จิรังปติฏฐิโต สัมพะกัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา

อันตุราภิเทยยา นิมามิหันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปัง นราตะ ธาตโย

เมนิยะมหาเถระโร กัณณะธาตุฏฐะเปติ มหาบาเนเจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 6:39:37
คนเกิดปีขาล

มิ่งขวัญอยู่ที่ พระธาตุช่อแฮ ณ. วัดช่อแฮ จังหวัดแพร่

พระธาตุแห่งนี้ บรรจุพระธาตุศอกข้างซ้าย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 6:41:40
บทสวดบูชาพระธาตุช่อแฮ

เสยะยัง ธัชชักคะปัพพะเต พุทธาธาตุ ปะติฏฐิตัง ปะสัน เนนะ อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 6:43:24
คนเกิดปีเถาะ

มิ่งขวัญสถิต อยู่ที่พระธาตุแช่แห้ง ณ. วัดแช่แห้ง จังหวัดน่าน

พระธาตุแห่งนี้ บรรจุพระธาตุข้อมือซ้าย กับพระเกศธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 6:46:00
บทสวดบูชาพระธาตุแช่แห้ง

ปายาตุภูตา อตุรานุ ภาวะจิรัง ปะติฏบิตา นันทกัปปัฏฐานะปุระ

เทวะนะคุตคา วะระพุทธาตุง จิรัง อะหัง วันทามิ ตัง

ชินะธาตุง เสตะฐาเน อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 6:48:09
คนเกิดปีมะโรง

มิ่งขวัญสถิต อยู่ที่พระธาตุพระสิงห์ ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุนี้บรรจุพระบรมธาตุ และมีพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานอยู ณ ที่นี่
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :24/3/2554 20:06:10
บทสวดบูชาพระธาตุวัดพระสิงห์และพระพุทธสิหิงค์

นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณะภิรัมมัง ลังกาละชาตัง โสภาภิโสภัง สะลาภิกันตัง นะมามิหังฯ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 6:52:28
คนเกิดปีมะเส็ง

มิ่งขวัญสถิต อยู่ที่พระธาตุ ณ วัดพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ต้นศรีมหาโพธิ หรือโพธิบัลลังก์ เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ ณ ที่นั้น

เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 6:58:08
บทสวดบูชาพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

ปะฐะมัง โพะบัลลังกัง ทุติยังอนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง

จะตุตะถัง ระตะนะมะรัง ปัญจะมัง อะชะปาลานิโครธัง ฉัฏฐังราชา ยะตะนัง

สัตตะมัง มุจจะรินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ

( พรุ่งนี้มีต่อคะ )
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :15/3/2554 7:00:55
คนเกิดปีมะเมีย

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ พระธาตุตะโค้ง หรือเจดีย์ชเวดากอง วัดพระธาตุตะโค้ง ประเทศพม่า

พระธาตุแห่งนี้ บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:18:40
บทสวดบูชาพระเจดีย์ชเวดากอง

ธัมภูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะฑัณธัง ธาตุโย

ฐัสสะติ โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย

ฐัสสะติ ตะติง คัตสัปปัง พุทะจีวะรัง ธาตุโย

ฐัสสะติ จะตุตะถัง โคตะนะ อัฏฐะเกสะ ธาตุโย

ฐัสสะติ ปัญจะมัง อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมังธาตุโย
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:22:40
คนเกิดปีมะแม

มิ่งขวัญสถิต อยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

พระธาตุแห่งนี้ บรรจุพระบรมธาตุ และพระเกศธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:25:03
บทสวดบูชาพระธาตุดอยสุเทพ

สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง อรัญญะธาตุ สุเทเว

สัพพะ ปูชิง ตัง นะวะเทเวทิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:27:44
คนเกิดปีวอก

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุนี้ บรรจุพระบรมรังคุธาตุ หรือกระดูกหน้าอก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:30:41
บทสวดบูชาพระธาตุพนม

กะปะระ คิริสมิ ปันพะเต มหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรัง คะธาตุง สิริสา นะมามิ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:34:43
คนเกิดปีระกา

มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุหริภุญชัย วัดหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

พระธาตุนี้ เป็นที่สถิตแห่งพระเกศธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:37:08
คาถาบูชาพระธาตุ

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐเสฏฐัง สะหะอังคุลิฏฐัง กัจจายะเนนา

นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหัง ปะณะมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:39:15
คนเกิดปีจอ

มิ่งขวัญสถิต อยู่ที่พระเจดีย์เกตุแก้ว วัดเกตุแก้วจุฬามณี จังหวัดอุทัยธานี

เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:42:35
คาถาบูชาพระธาตุ

จัตตฬีสะสะมา ทันตา เกส โลมา นขาปิจะเทวา หะรันติ

เอเกกัง จักกะวาฬา ปะรัมปะรา ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:45:11
คนเกิดปีกุน

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

พระธาตุนี้ บรรจุพระบรมอัฐิธาตุ และรากขวัญ ( กระดูกไหปลาร้าเบื้องซ้าย ) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:49:09
คาถาบูชาพระธาตุ

พิมพา ชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาชาตุ จิรัง มะหาคะมา นะมามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ..ชวนไหว้
วัน/เวลา :16/3/2554 5:52:20
การไหว้พระธาตุ ทุกท่านสามารถ กราบไหว้ได้กันตลอดทั้งปี

ขออนุโมทนาสาธุ ทุกท่านคะ
เขียนโดย :ฟิโรโดซิเอ ชวนไหว้
วัน/เวลา :21/5/2554 16:18:25

 

Log in before, please.

 

หน้าหลัก|อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ|สมาชิก|ติดต่อเรา|เกี่ยวกับเรา

 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.firodosia.com