เมนูหลัก
หน้าหลัก
อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ
สมาชิก
ติดต่อเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
บ้านหลังแรกของฟิโรฯ
อาณาจักรเอนไซม์ "นรินดา"
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
การเดินทาง
แผนที่กรุงเทพฯ
พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์
มติชน
บางกอกโพสต์
เดลินิวส์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
ข่าวสด
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
แนวหน้า
บ้านเมือง
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
สยามรัฐ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
อีการ์ดสวยๆ
โหวตสติคเกอร์
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
คุยสบายๆ สไตล์ฟิโรโดซิเอ
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
รายชื่อสถานที่ที่จัดส่งหนังสือพยากรณ์แก้กรรม อัศจรรย์กำลังใจ เล่มที่ 5 ( 2 )
(Reader : 1431)
จ กรุงเทพ

เขตบางนา

๑ วัดผ่องพลอยวิริยาราม

๒ วัดบางนานอก

๓ วัดบางนาใน

๔ วัดบางนาใน

๕ วัดศรีเอี่ยม

๖ วัดบางนานอก

๗ วัดบางนาใน

๘ วัดสำนักงานกลางวัดบางนานอก

๙ สำนักงานฌาปนสถานวัดบางนาใน

๑๐ พระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ

๑๑ ร ร ผ่องพลอยอนุสรณ์

๑๒ ร ร วัดศรีเอี่ยมอนุสรณ์

เขตประเวศ

๑๓ วัดกระทุ่ม

๑๔ วัดทุ่งลานนา

๑๕ วัดทุ่งเศรษฐี

๑๖ วัดตะกล่ำ

๑๗ วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ธ

๑๘ วัดคุณแม่จันทร์ ธ

๑๙ ร ร วัดกลางกระทุ่มเสือปลา

๒๐ ร ร วัดตะกล่ำ

๒๑ สำนักงานวัดกระทุ่ม


เขตสวนหลวง


๒๒ วัดยาง

๒๓ วัดปากบ่อ

๒๔ ร ร วัดปากบ่อ

๒๕ วัดมหาบุศย์

๒๖ วัดต้นไทรย์

๒๗ วัดทองใน

๒๘ ร ร วัดทองใน

๒๙ วัดบ้านทุ่ง ( ทุ่งเสรี)

๓๐ วัดขจรศิริ

๓๑ วัดใต้

๓๒ ร ร วัดใต้


จ ร้อยเอ็ด

อ สุวรรณภูมิ


๓๓ วัดยางเครือ

๓๔ วัดเหนือ

๓๕ วัดสามัคคีธรรม

๓๖ วัดกลาง

๓๗ วัดใต้วิไลธรรม

๓๘ วัดทุ่งลัฏฐิวัน

๓๙ วัดสระเคียนชัย

๔๐ วัดโพธิ์ทอง

๔๑ วัดปลาขาว

๔๒ วัดกลางมิ่งเมือง

๔๓ วัดอัมพวัน

๔๔ วัดเหนือ

๔๕ วัดบ้านโคก

๔๖ วัดสุทธาวิลัย

๔๗ วัดหนองสิม

๔๘ วัดบ้านเปลือยใหญ่

๔๙ วัดไตรภูมิ

๕๐ วัดอรุณราชวราราม

๕๑ วัดพลับพลาชัย

๕๒ วัดหนองพันมูล

๕๓ วัดชัยอำนาจ

๕๔ วัดเหนือเกล้ารัตนาราม

๕๕ วัดกลางอุดมเวทย์

๕๖ วัดแสนสุข

๕๗ วัดกุดน้ำใส

๕๘ วัดโนนม่วง


อ วังหิน


๕๙ วัดดวนใหญ่

๖๐ วัดบ่อแก้ว

๖๑ วัดป่าดู่

๖๒ วัดหนองสังข์

๖๓ วัดศรีโพนดวน

๖๔ วัดหนองนาเวียง

๖๕ วัดจินดาราม

๖๖ วัดบ้านเขิน

๖๗ วัดละเอาะ

๖๘ วัดบัวรมย์


จ นครปฐม

อ เมือง


๖๙ วัดพระปฐมเจดีย์

๗๐ วัดพระงาม

๗๑ วัดวังตะกู

๗๒ วัดพะเนียงแตก

๗๓ วัดดอนยายหอม

๗๔ วัดดอนเสาเกียด

๗๕ วัดรางปลาหมอ

๗๖ วัดหนองกะโดน

๗๗ วัดทัพหลวง

๗๘ วัดสำโรง

๗๙ วัดตุ๊กตา

๘๐ วัดสิงห์

๘๑ วัดศรีษะทอง

๘๒ วัดกกตาล

๘๓ วัดพุทธธรรมรังสี

๘๔ วัดศรีมหาโพธิ์

๘๕ วัดไร่ขิง

๘๖ วัดเดชานุสรณ์

๘๗ วัดจินดาราม

๘๘ วัดอ้อมใหญ่

๘๙ วัดลานตา

๙๐ วัดบางเลน

๙๑ วัดรางกำหยาด

๙๒ วัดบางระกำ

๙๓ วัดบางภาษี

๙๔ วัดวัดบางไผ่นารถ

๙๕ วัดไผ่หูช้าง

๙๖ วัดบางปลา

๙๗ วัดใหม่วัดเกลียว

๙๘ วัดวังน้ำเขียว

๙๙ วัดโพธิ์งาม

๑๐๐ วัดปลักไม้ลาย

๑๐๑ วัดหนองกระทุ่ม

๑๐๒ วัดทะเลบุก

๑๐๓ วัดบ่อน้ำจืด

๑๐๔ วัดไผ่รื่นรมย์

๑๐๕ วัดลาดหญ้าไทร

๑๐๖ วัดลำเหย

๑๐๗ วัดดอนตูม

๑๐๘ วัดสระสี่เหลี่ยม

๑๐๙ วัดกงลาด

๑๑๐ วัดมะเกลือ
เขียนโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัน/เวลา : 1/12/2551 16:32:30
จ นครศรีธรรมราช

อ ทุ่งสง


๑๑๑ วัดเขาปรีดี

๑๑๒ วัดไตรวิทยาราม

๑๑๓ วัดชัยชุมพล

๑๑๔ วัดคงคาเจริญ

๑๑๕ วัดสำโรง

๑๑๖ วัดโคกกฐิน

๑๑๗ วัดก้างปลา

๑๑๘ วัดกะโสมใต้

๑๑๙ วัดทุ่งส้าน

๑๒๐ วัดนิคมคีรี

๑๒๑ วัดวังหิน

๑๒๒ วัดมะนาวหวาน

๑๒๓ วัดควนยูง

๑๒๔ วัดหาดสูง

๑๒๕ วัดมะปรางงาม


จ ศรีสะเกษ

อ ศรีรัตนะ


๑๒๖ วัดเกียรติแก้วสามัคคี

๑๒๗ วัดโนนแก

๑๒๘ วัดกระหวัน

๑๒๙ วัดบ้านจอก

เขียนโดย :ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วัน/เวลา :1/12/2551 16:41:26

 

Log in before, please.

 

หน้าหลัก|อ่านกระทู้กับฟิโรโดซิเอ|สมาชิก|ติดต่อเรา|เกี่ยวกับเรา

 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.firodosia.com